01/04/2004 - 16:58
Απο Λατίνο Αμερικανικό Συνέδριο των Ελληνικών Κοινοτήτων της Βραζιλίας, το ετος 2000


Απο Λατίνο Αμερικανικό Συνέδριο των Ελληνικών Κοινοτήτων της Βραζιλίας, στην Βραζίλια το ετος 2000. Απο αριστερά, Καθήμενοι το ζεύγος Γαλανός, Μαρλένη Στυλιανός, Νίκη Μπακιρτζί, Νικιφόρος Στυλιανός. Ορθιοι απο αριστερά, Λελουδα Παπαλαμπροπουλου Πανος, Νικόλαος Π.Πανος, Μιχάλης Μπακιρτζις, και Νικόλαος Παπαδημητρόπουλος.

Return