31/03/2004 - 13:27
Μεγάλη γιορτή της 25 Μαρτίου το 1956, στο Σαο Παολο.


Αδελφές Ελπινίκη και Λελουδα Παπαλαμβροπουλου, σε γιορτή της 25 Μαρτίου το 1956, στο Σαο Παολο.

Return