24/05/2004 - 15:59
Φοτο 1 - Μεγάλη γιορτή της Κοινότιτας το 1997


Απο αρισρερά, Νικόλαος, Λελούδα, Ελένη Πανος και αλλοι Ελληνες απο διπλανή πόλη. Ετος 1997

Return